Keskkonnainfo

Aasta Auto AS panustab vastavalt keskkonna puhtuse hoidmisesse. Eesti Vabariigi Jäätmeseadusest tulenevalt on mootorisõiduki tootja kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud toodetest tekkivate jäätmete kokkukogumise, nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise. Samuti nõuab jäätmeseadus mootorsõidukite viimisel vanametalli kokkuostu või lammutuskotta autoregistrikeskuse tõendit sõiduki arvelt kustutamise kohta. Aasta Auto AS on sõlminud lepingu ettevõttega Refonda Baltic OÜ Ettevõttest Aasta Auto AS ostetud sõiduki utiliseerimissooviga võtke ühendust meie esindusega või saatke kiri aadressile audi@aastaauto.ee.

Rehvide, akude ja sõidukite varuosade utiliseerimine.

Võtame oma klientidelt TASUTA vastu utiliseerimiseks akusid, sõidukite varuosi ja autotarvikuid.
Aasta Auto AS võtab TASUTA vastu  vanu rehve utiliseerimiseks uute rehvide ostjatelt.

Sõidukite taaskasutus

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja. Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Al Mare Auto OÜ maaletoojana organiseerib kasutusaja lõpule jõudnud Audi sõiduautode vastuvõttu keskkonnasõbraliku taaskasutuse tagamiseks.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

• Tühjenda sõiduk mittekuuluvatest esemetest.
• Võta kaasa sõiduki dokumendid.
• Toimeta auto lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta või too sõiduk Audi margi esindusse. Jäätmeluba omavate lammutuskodade nimekirja leiad Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
• Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid.
• Romusõiduki üleandmise eest Audi müügiesindusse või lammutuskotta, omaniku käest tasu ei küsita.

Ohtlike ainete ja kemikaalide ohutuskaardid ning teabesildid

• Sisesta otsitav osanumber
• Vali dokumendi tüüp, keel
• Kustuta “Germany” viimaselt realt (kehtivusvaldkond) või vali eesti.

Ohutusdokumentide otsing: