Kahjukäsitluse täisteenus

Te ei pea ise kindlustustega suhtlema ning saate kogu kahjuregistreerimise protsessi meie juures vormistada– teavitame kindlustusseltse, saadame ise kogu kahjuga seotud dokumentatsiooni, esitame kindlustusseltsidele remondikalkulatsiooni ja hoolitseme, et remont oleks tehtud vastavalt margitehase nõuetele.

  Lisa fotod

  NB! Piltide kogumaht ei tohi olla suurem kui 5 mb.


  Miks eelistada kahjukäsitlusel ametlikku Audi teenindust?

  Audi esinduses on võimalik klaasikahju, avarii või vandalismi tagajärjel tekkinud olukord kiiresti ja mugavalt lahendada. Tänu pikaajalisele kogemusele ja koostööle kindlustusseltsidega, saame oma klientidele pakkuda otsekäsitlusteenust. Te ei pea enam ise kindlustusseltsi poole pöörduma, vaid saate kogu kahjuregistreerimise protsessi meie kätesse usaldada – teavitame kindlustusseltse, saadame ise kogu kahjuga seotud dokumentatsiooni, teeme autole põhjaliku avariijärgse kontrolli, esitame kindlustusseltsidele remondikalkulatsiooni ja teostame remondi kvaliteetselt vastavalt margitehase nõuetele.

  Kliendi õigused kindlustusremondi kohta valides:
  • Kahju kannatanul on õigus valida talle sobiv autoremondiettevõte.
  • Kindlustusandja peab hüvitama mõistlikud kulud, mida on vaja kindlustusjuhtumi eelse olukorra taastamiseks.
  • Kindlustusandja võib soovitada sõiduki taastusremonti oma koostööpartneri juures, kuid kannatanu on remondikohta valides vaba.
  • Kui remondiettevõtte valikul tekib erimeelsusi, on oluline, et kannatanu valitud remondiettevõte ja kindlustusandja suhtleksid omavahel.
  • Kui kahju kannatanu soovib sõiduki taastamist enda valitud ettevõttes, kuid selle ettevõtte kalkulatsioon ei ole kindlustusandja hinnangul mõistlik, siis hüvitab kindlustusandja remondikulu mõistlikus mahus ja ülejäänud osa jääb kannatanu enda kanda.
  • Kui sõiduk taastatakse kindlustusandja määratud või soovitatud remondiettevõttes, peab kindlustusandja tagama tehtud töö ja kasutatud materjalide kvaliteedi.
  Mida teha liiklusõnnetuse korral?

  NB! Hoidke alati autos liikluskahjust teatamise blanketti (blankett manuses). Kui avariis on teine osapool, siis püüdke kohapeal välja selgitada süüdlane.

  • Lülitage sisse ohutuled ja veenduge, et kõik liiklusõnnetusse sattunud inimesed on terved.
  • Kui vigastatuid ei ole ja liiklusõnnetuse osalised on õnnetuse põhjustaja osas ühel meelel, fikseerige võimalusel olukord piltidega ja täitke ning allkirjastage kaasasolev teade liiklusõnnetusest.
  • Juhul kui autoga on võimalik turvaliselt edasi liikuda, peaks auto viima esimesel võimalusel Audi teenindusse, kus hinnatakse kahju ning edastatakse hinnang teie kindlustusseltsile.
  • Juhul kui autoga ei ole võimalik ohutult edasi liikuda, siis kutsuge välja autoabi, kes toimetab auto Audi teenindusse, kus hinnatakse kahju ja edastatakse hinnang teie kindlustusseltsile.
  Millal teavitada häirekeskust telefonil 112?
  • Avarii tagajärjel on süüdlane ebaselge või osapooled ei ole ühel meelel.
  • Avarii tagajärjel on inimene saanud vigastada või surma.
  • Avarii teisel osapoolel puudub juhtimisõigus või esineb kahtlus teise osapoole alkoholi- või narkojoobe kohta.
  • toimunud kokkupõrge metsloomaga.
  • Teie sõiduk on langenud vandalismi või varguse ohvriks.
  • Liiklus õnnetuskohal vajab reguleerimist.
  Audi Autoabi

  Puksiiriabi saab tellida ööpäevaringselt Audi Autoabi telefonil +372 611 2006. Prinditava liiklusõnnetuse teate leiad siit: